שבת של כדורגל

שבת של כדורגל

שבת של כדורגל

יום שבת 22:00:00 - 19:00:00
משדר הכדורגל המרכזי של ישראל